Näringsterapi/funktionsmedicin

Mitt arbetssätt erbjuder dig en förklaring hur din hälsa har kommit ur balans men också rekommendation hur du kan komma tillrätta med eventuella obalanser. Och behålla ett friskare tillstånd. 

  • Jag tror man måste gå till botten med varje problem för att hitta en lösning
  • Jag arbetar alltid efter att hitta orsaken till de obalanser som finns
  • Men jag arbetar också förebyggande för att ha en så bra hälsa som möjligt

Integrerad funktionsmedicin arbetar med att utreda och förbättra psykologisk, känslomässig, kognitiv och fysisk/biokemisk funktion. Jag vill att mitt sätt att arbeta som fungera som en länk mellan skolmedicin och komplementärmedicin.

I många länder tillämpas funktionsmedicin inom skolmedicin likväl som inom alternativ medicin.  Här använder man livsstil och näringsmedicinsk behandling innan man sätter in farmaka eller kombinerar dessa båda. Till hjälp vid problem – eller bara för att behålla god hälsa – finns vitaminer, mineraler, antioxidanter och andra mer särskilda tillskott av en kvalitet som du bara hittar hos utbildade terapeuter.